Nhà sáng lập

Nguyễn Quang Thịnh
Founder

KHÁCH HÀNG của T-RED MEDIA

T-Red Media là một đơn vị trẻ, nhưng chúng tôi luôn muốn đem đến những sản phẩm tốt nhất và chất lượng nhất đến với khách hàng. Với hơn 3 năm hoạt động, chúng tôi đã từng hợp tác với rất nhiều đơn vị lớn cả trong lẫn ngoài nước.

Liên hệ